سفارش پکیج کامل دعوت نامه
+
خدمات رایگان ویزای شنگن

پکیج شماره 1

جهت سفارش

کلیک کنید

سفارش پکیج
رایگان
ویزای شنگن

پکیج شماره 2

جهت سفارش

کلیک کنید

سفارش پکیج کامل دعوت نامه
+
خدمات رایگان ویزای شنگن

پکیج شماره 1

جهت سفارش

کلیک کنید

سفارش پکیج رایگان ویزای شنگن

پکیج شماره 2

جهت سفارش

کلیک کنید

مدارک مورد نیازجهت اخذ ویزای شنگن

دعوتنامه ویزای شنگن

 

مدارک شناسایی :

        دو قطعه عکس 3.5 x 4.5 رنگی جدید زمینه سفید تمام رخ – که 80 درصد عکس را سر فرا گرفته باشد .

          اصل شناسنامه

          پاسپورت جدید و کپی از صفحات مهم

          پاسپورت قدیمی و کپی از صفحات مهم

 

مدارکی دال بر تمکن مالی:

          اصل سند ملکی به نام مسافر یا همسر مسافر – در صورت موجود بودن 

            در صورتی که سند به نام همسر مسافر باشد ، شناسنامه همسر الزامی است.

          پرینت3 ماهه یا 6 ماهه حساب بانکی با مانده حداقل 80 ميليون تومان به زبان انگلیسی

          گواهی مانده حساب بانکی

 

مدارک شغلی :

          اصل مدرک شغلی

مشاغل خصوصیجواز کسب – پروانه بهره برداری – گواهینامه فعالیت صنعتی – جواز مطب – کارت بازرگانی – آگهی تاسیس و تغییرات

مشاغل دولتی : معرفی نامه از محل کار با ذکر سمت شغلی و میزان حقوق به همراه اصل لیست بیمه و 3 عدد از آخرین فیش های حقوقی – حكم كارگزيني – كارت يا حكم بازنشستگي – براي دانش آموزان و دانشجويان گواهي اشتغال به تحصيل

 

برنامه سفر:

·         رزرو بلیط به تاریخ دقیق سفر

·         رزرو هتل برای کل مدت زمان اقامت در کشور مقصد

·         رزرو بیمه با پوشش کل تعداد روزهای مسافرت

 

  دعوت نامه یا هدف از سفر:

 ·         دعوتنامه معتبر از شخص / شرکت دعوت کننده برطبق فرم تعریف شده هر سفارت